patreon campaign progress report:
61%
towards our goal (no change)
57 patrons (0 new)
want to help? http://www.patreon.com/frameworkradio

this edition of framework:afield has been produced in kristiansand, norway by terje paulsen. it is made up of two parts: a new piece, enitled mai 2019, created specially for this edition of framework, and the recent release on infrequency editions by terje paulsen and lance autin olsen, terraforming. for more information see his website at http://sites.google.com/site/terjepaul/.

producer’s notes:

Hva som virkelig fascinerer meg, er hvordan naturen, omgivelsene, forteller sine historier, synger sine sanger og lager sin musikk.
Det eneste som trengs er to åpne øre (så sant en har to ører) og ett åpent sinn.

What really fascinates me is nature, the environment, telling its stories, singing its songs and making its music.
The only thing needed is two open ears (as far as one has two ears) and one open mind.

Terje Paulsen
Kristiansand S
29.mai 2019

Den ene dagen er det stille. 20 grader og sol fra klar himmel. Neste dag er det disig,  begynnende tåke. Det yrer lett, gir lyd, nesten hvit støy. Jo, det er hvit støy. Det begynner å regne. Mer og mer. Og det blåser opp, sterkere og sterkere. Det pisker greiner over blankskurt fjell. Vannet sildrer, det renner. Det fosser. Alt flytter på seg. Metall. Og dråper.
Så blir det sol igjen. Det tørker opp. Blåser. Tørre griner, busker og trær. Det blåser sterkt. Skikkelige vindkast til å legge seg mot. Hvis en tør.
Å falle.

One day it is quiet. 20 degrees and sun from clear sky. The next day it is hazy, incipient fog. It is lightweight, provides sound, almost white noise. After all, there is white noise. It starts to rain. More and more. And it blows up, stronger and stronger. It whips branches over the blurry mountains. The water trickles, it flows. It falls. everything moves. Metal. And drops.
Then there will be sun again. It dries up. Blows. Dry branches, shrubs and trees. It blows heavily. proper gusts of wind to lie down. If one dares.
to fall.

patrick 2019, framework:afield

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *